Slide One

Door training

Fit in de overgang

Slide One
Slide Two

Sportfysiotherapie

Preventie, voorlichting, advies en behandeling

Slide Two
Slide Three

Runningtherapie

Fit worden onder professionele begeleiding

Slide Three
previous arrow
next arrow

Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut richt zich op de preventie, voorlichting, advies en behandeling bij sportblessures. Sportblessures komen op alle sportniveaus voor, dus de net beginnende sporter of juist de topsporter en alles wat daar tussen zit, kan geholpen worden door de sportfysiotherapeut.
De sportfysiotherapeut werkt samen met verschillende disciplines in de zorg, zoals de sportarts en orthopeed, maar ook vaak met directe collegae zoals de manueel therapeut of kinderfysiotherapeut.
De Master Sportfysiotherapeut is naast de praktijk ook wetenschappelijk opgeleid. Dit betekent dat de kennis van de meest recente wetenschappelijke literatuur over verschillende behandelinterventies, onderzoeksmiddelen en meetinstrumenten up to date is.

In 2008 heb ik mijn driejarige Master Sportfysiotherapie opleiding afgerond. Sindsdien werk ik met sporters (jong, oud, gedreven, gemotiveerd, verdrietig, geopereerd, licht geblesseerd of juist zwaar geblesseerd). En eigenlijk hebben al die sporters maar één doel; zonder pijn of beperkingen weer kunnen bewegen/sporten en het liefst op het oude niveau of nóg beter.
Mijn kracht ligt bij het luisteren, kijken naar het hele lichaam, uitleggen (heel veel uitleggen), adviseren en begeleiden naar het optimale sportniveau. Dit kan met verschillende interventies, zoals het sportfysiotherapeutisch behandelen op de behandelbank, dry needling, oefentherapie en sportspecifieke revalidatie trainingen of een combinatie hiervan.

Als Master Sportfysiotherapeut ben ik opgeleid om de blessures die zijn ontstaan vanuit het hele lichaam te bekijken. Sportanalyses te maken en goed te luisteren naar jou om erachter te komen waar en waarom de klachten zijn ontstaan, wat we eraan kunnen doen en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Kennis over weefselherstel, inspanningsfysiologie en trainingsleer horen daar natuurlijk ook bij.
Daarnaast ben ik op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op sportfysiotherapeutisch gebied. Ik heb geleerd hoe ik de vertaalslag van theorie naar praktijk moet maken. Het lezen en beoordelen van wetenschappelijke literatuur, bijwonen van vakinhoudelijke lezingen en het volgen van vakinhoudelijke cursussen hoort bij mijn vak.

Knieklachten, enkelklachten, schouderklachten en heupklachten zijn de meest voorkomende klachten die ik als sportfysiotherapeut zie. Dat betekent niet dat ik alle andere klachten niet kan behandelen. Ook wervelkolom gerelateerde klachten horen bij de (sport)fysiotherapeut. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van deze gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.
Mijn specialisme binnen de fysiotherapie is ‘sport’, maar om dat te mogen zijn, heb ik natuurlijk eerst de opleiding fysiotherapie gedaan. Deze heb ik in 2003 afgerond en sindsdien altijd werkzaam geweest in de particuliere praktijk én naast sporters ook algemeen fysiotherapie cliënten gezien en behandeld.

Informatie over de tarieven
Binnen de consultkosten vallen zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt de afspraak zelf bedoeld. De indirecte tijd is het voor- en nawerk, bijvoorbeeld het uitwerken van het dossier, extra uitzoekwerk, het opstellen van brieven en het na sturen van oefeningen/adviezen. De hoogte van het tarief is gebaseerd op onderzoek van KPMG 92016) en realistisch voor een zelfstandig werkend fysiotherapeut met een master. De prijzen die zorgverzekeraars als ‘marktconform’ hanteren zijn al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en voor de meeste collegae niet kostendekkend.

Contractvrij
Ik heb heel bewust geen contracten getekend met zorgverzekeraars. Ik vind de door hen gestelde eisen onwerkbaar op dit moment. Door contractvrij te werken verspil ik geen tijd aan onzinnige administratie en kan ik mijn aandacht richten op waar het echt om gaat. Om jou!
Meer kritische gepassioneerde collegae kiezen de weg van het contractvrij werken. Ik snap dat dit voor sommige cliënten (financieel) een bezwaar kan zijn en dat vind ik spijtig. Bel me als je hierover van gedachten wilt wisselen.

Kwaliteit
Contractvrij werken als (sport)fysiotherapeut betekent natuurlijk niet dat je ‘zomaar wat doet’. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen die het BIG-register stelt. En verder aan alle regels en nascholingsverplichtingen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Ik ben lid van de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF en de beroepsvereniging voor sportfysiotherapeuten, de NVFS.

Betaling en vergoeding
Dat ik contractvrij werk betekent dat je mijn factuur direct na de behandeling krijgt en betaalt. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel je vergoed krijgt. Raadpleeg voor het maken van een afspraak daarom altijd eerst je polisvoorwaarden.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Sinds 2006 is de (sport)fysiotherapeut vrij toegankelijk en heb je geen verwijsbrief meer nodig. De (sport)fysiotherapeut beoordeelt na een screening zelf of een traject gestart kan worden en/of een bezoek aan de huisarts alsnog nodig is. Als jij het goed vindt, licht de (sport)fysiotherapeut de huisarts in over de bevindingen tijdens de screening. Samenwerken met anderen die betrokken zijn bij jouw herstel vind ik heel belangrijk.

Annuleren afspraak
Wanneer je verhinderd bent, dien je uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen per telefoon, e-mail of via het contactformulier op mijn website. Zo heb ik nog voldoende tijd om een andere cliënt te bellen voor het vrijgekomen tijdstip. Wanneer je later afzegt of zonder bericht de afspraak niet nakomt, dan ontvang je een rekening van het consult. Deze kun je niet bij de zorgverzekeraar indienen.

Tarieven en werkwijze
Onderstaand een overzicht van de tarieven voor mijn sportfysiotherapeutische en fysiotherapeutische dienstverlening en informatie over de vergoeding.


Tarieven

code

1870/1864

1000

1316

1317

1871/1001

1901

1960
omschrijving

Screening, intake/onderzoek met of zonder verwijzing 45 min

Zitting (sport)fysiotherapie

Groepstarief 2 personen 60 min

Groepstarief 3 personen 60 min

Aan huis toeslag 

Rapportage uitgebreid

Niet nagekomen afspraak 
Bedrag


€60,00

€40,00

€40,00

€30,00

€15,00

€40,00

€30,00